Anhui Chang Yong in the Machinery Co., Ltd

Bending Machine

plate shearing machine

600 tons of CNC bending machine

315 - ton press

250 tons of bender